Rubyorienthotel

Custom Search
Địa chỉ: 
137 Đường CN 11, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp HCM
Web site: 

http://rubyorienthotel.com

Tell: 
84 38165858 - Fax: 84 38160663

Lịch sử

Đã tham gia được
4 năm 2 months